Hur FIM Meritum Klubben Sverige startade

Detta år, som avslutades med att Berlinmuren föll, ringde Stig ”Bjucken” Björk, SMC, till mig Sven-Åke Nilsson, med konstaterandet och uppmaningen: ”Du, som har vart med på så många FIM-rallyn, borde starta en Meritum klubb”. Telefonsamtalet kom sommaren 1989.

Jaha, då var det bara att köra igång. Hos Bjucken finns FIM deltagarna registrerade, som väl är. Kontakt togs med Bengt Johannesson, Västerås, och Aulis Hortana, Hallstahammar. Vi samlades hemma hos mig i Linköping och diskuterade hur vi skulle gå till väga. Detta resulterade i att ett konstituerande möte sammankallades på Lövudden/Johannesberg, utanför Västerås, den 26 augusti 1989.

Till mötet kom 27 presumtiva medlemmar. Jag valdes att leda mötet. Två viktiga förslag klubbades. Det ena var, att även icke Meritum innehavare får vara med på våra träffar, dock utan att ha rösträtt. Det andra var att endast en skälig medlemsavgift skulle tas ut. Vi startade med SEK 10 för resten av året. Sedan blev det SEK 50, som fortfarande gäller. Vi borde komma i Guinnes Rekordbok för detta? Till interimsstyrelsen valdes jag till ordförande, sekreterare Bengt Johannesson, kassör Christina Höckerbo, revisorer Sven Lagerstrand och Robert Höglund, klubbmästare Hans Uhlman och till valberedning Aulis Horttana och Aki Poavoson. Mötet avslutades med att Stefan Lodesten visade bilder från ett antal FIM-rallyn.

Första ordinarie sammanträdet genomfördes i Kisa scoutgård den 24 februari 1990. På förslag från Bjucken blev Aimo Nietosvuori hedersmedlem med medlemsnummer 1, som en uppskattning av hans engagemang för FIM-rallyn och som vår delegat. Till styrelse valdes jag till ordförande, Robert Höglund kassör, Klas Andersson sekreterare, Bror Berkehed klubbmästare, Sven Lagerstrand och Hans Uhlman revisorer samt Aulis Horttana och Aki Pavoson till valberedning.

Nämnas bör också, att ett vårmöte regelbundet har arrangerats på Kanalträffen i Hallstahammar. På FIM-rallyt varje år har vi också träffats. Något trevande de första åren men senare mer en träff i träffen, som verkligen uppskattats.

Vårt motto är Deciderum incognito (Mot det okända).

Linköping i januari 2004

Sven-Åke Nilsson
Tfn 013-xx xx xx